2021 plan

Tilbage i starten af 2020 stillede jeg mig selv det spørgsmål – “Hvorfor printer vi så meget ???? Når vi har andre muligheder. ?”
Og jeg gjorde det til en 2020 plan for min virksomhed LB-Tag at se om ikke vi kunne gøre noget ved det. Uden at tænke på om det rent faktisk kunne betale sig eller ikke.
Planen var simpelthen at digitalisere min virksomhed, så godt som jeg kunne med mine midler og evner.

Og min plan var kort og godt, at droppe med at printe.
Her i slutningen af 2020, har jeg så nørdet det lidt og sat nogle tal sammen så godt som jeg kunne og uden nogen form for evidens om virkeligheden, men det rammer nu meget godt 😉
Og nu bliver det langhåret og har du ikke tid, til at læse det, så videre med dig 🙂
Jeg har ferie og haft det nu i ca. 10 dage…. Og ja, jeg keder mig måske lidt.

Det koster 0,19 kr. pr. side at printe ud ( inkl toner, vedligeholdelse og blæk ). : 190 kr. for 1000 sider.
Det koster 0,10 kr. pr. kopipapir : 100 kr. for 1000 side.

Det koster ca. i strøm for en printer at stå tændt et helt år. :
100W (0,1kW). Det vil give: 0,1kW * 8760h * 1,8kr/kWh = 1576,8 kr/år.
Det vil sige : ca. 1.500 kr. årligt.

Altså en virksomhed som printer ca. 100 gange om dagen på A4 i ok kvalitet og med en større printer har en udgift på ca. 10.585 kr. og strøm udgift på ca. 1.500 kr. i strøm ( pr. printer vel og mærke ) og lad os antage de har 5 af dem stående, det giver udgift i alt : ca. 18.000,00 kr. ex moms.

Og en mindre virksomhed som printer ca. 10 sider dagligt og med blot en mindre printer har en udgift på :
2.600,00 kr. ex moms

Det vil sige at hvis vi så tager hele Odense kommunes erhvervsliv.
Så har vi : 8.373 virksomheder i Odense ( tal google fra 2018 ) ( kilde : Danmarks Statistik: AUL01 )

1. Landbrug, skovbrug og fiskeri 216
2. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 391
3. Bygge og anlæg 708
4 Handel og transport mv. 2.457
5 Information og kommunikation 454
6 Finansiering og forsikring 239
7 Ejendomshandel og udlejning 511
8 Erhvervsservice 1.308
9 Offentlig administration, undervisning og sundhed 1.309
10 Kultur, fritid og anden service 780
11 Uoplyst aktivitet 3
I alt 8.373 stk.

Hvis vi antager at disse både er små, store og mellemstore virksomheder.
Så har hele erhvervslivet i Odense kommune en udgift på : 86.241.900 kr. ex moms
Alene for at printe ud på deres printere……

Et arbejde som måske blot 50 % af gangene kunne løses med en Ipad, Tablet eller bare sin telefon og blot have en udgift på strøm til opladning.

Omkostningerne for at oplade din iPad i et helt år, og resultatet er ganske overraskende.
Det viser sig nemlig, at iPad-opladeren kun bruger 10 Watt i timen, når den oplader, og med en gennemsnitlig opladningstid på omkring 6,5 time skal man altså regne med at bruge cirka 13 øre på at oplade din iPad én enkelt gang.

Hvis vi fortsætter udregningerne og antager, at man lader sin iPad hver anden dag, ender vi altså med en årlig omkostning på lige under 24,00 kr. ex moms

Tager vi så hele Odenses erhvervsliv igen, så er udgiften, hvis ALLE kun bruger Ipads, ( som måske nok først vil blive en realitet når jeg engang er blevet til muldjord )

Arbejdspladser fordelt i erhvervslivet for ansatte
Så vi har 121.591 arbejdspladser fordelt i hele Odense.
( tal google fra 2018 ) ( kilde : Danmarks Statistik: AUL01 )

1 Landbrug, skovbrug og fiskeri 1.911
2 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 7.908
3 Bygge og anlæg 7.135
4 Handel og transport mv. 30.761
5 Information og kommunikation 5.409
6 Finansiering og forsikring 2.513
7 Ejendomshandel og udlejning 2.395
8 Erhvervsservice 14.444
9 Offentlig administration, undervisning og sundhed 42.702
10 Kultur, fritid og anden service 6.413
11 Uoplyst aktivitet 11
I alt 121.591 stk.

Men så vil udgifterne være hvis alle medarbejdere i odense kommune lader deres ipads op og ikke printer. : 2.918.184 kr. ex moms årligt.

Det er en årlig besparelse for virksomhederne i HELE Odense kommune på :
83.323.716 kr. ex moms årligt.
Det er mange penge

Og hele Odenses bygge og anlægsbranchen kan faktisk spare :
68.121.160 kr. ex moms årligt.
Blot ved at give jeres ansatte en Ipad eller andet.
Skal dog siges at jeg ikke har taget højde for indkøb af denne. Men dette bør også være et engangsbeløb og ikke en årlig udgift.

Nå men tilbage til LB-Tag og sagens kærne.
Vi kan og har i år 2020 sparet : 2.312,00 kr. ex moms
På at benytte tablets og smartphones i hele 2020. Og det er ikke ret mange penge, men stadig tilfredsstillende.

Til slut vil jeg nævne at jeg på intet tidspunkt har interesseret mig for hvad vi sparer miljøet og regnskoven for. Den snak ville være alt for indviklet og politisk…. og når alt kommer til alt, så er os erhvervsfolk også kun interesseret i TO ting. Nemlig kroner og øre.