Stormskade på tag eller gavl? Søg råd efter Dagmar og Egon